Cô: Ánh Tuyết – Thanh Xuân, Hà Nội

Chất lượng, giá cả phù hợp, bác sỹ chuyên môn cao,mình đến khám chờ hơi lâu, nên khuyên ai đến khám thì gọi hẹn trước,vì đông bệnh nhân lắm.